Vaccinatie RHD

Beste leden van PKV Altijd Beter en Nieuw Leven,

Om onze konijnen ook in 2017 te beschermen tegen RHD type 1 en 2 hebben wij als besturen het voorstel om 3 vaccinatierondes te organiseren. De konijnen (inclusief de oudere dieren) worden dan gevaccineerd met Filavac, welke een bescherming geeft gedurende één jaar tegen RHD. De vaccinatiekosten zijn ongeveer €4,00 per konijn. Wanneer u interesse hebt om uw konijnen te laten vaccineren kunt u zich uiterlijk voor zaterdag 5 augustus 2017 opgeven bij Kees Pellikaan of Piet van den Heuvel. Vragen over de vaccinatie kunnen gesteld worden op de jaarvergadering

 

Ronde 3 (Laatste ronde!!) op twee vaccinatiedagen:

–       Zaterdag 12 augustus 2017

–       Zaterdag 19 augustus 2017

 

Graag het aantal te vaccineren dieren doorgeven (liefst per email) en de voorkeur voor een datum uiterlijk zaterdag 5 augustus 2017 aan:

Kees Pellikaan                                                                   Piet van den Heuvel

06-43932928                                                                                   06-50538562

keespellikaan@gmail.com                                               pietvandenheuvel@live.nl

 

Advertenties